BIZ BARADA

 
AWTOMOBIZ

Biz esasan Türkmenistanda awto-ulag, motor, awto tekerler we ätiýaçlyk şaýlary söwdasyny birnäçe ýyldan bäri dowam etdirip gelýaris. Dürli markaly täze we ulanylan awto ulaglaryň söwdasy we şol sanda yurdumyzda ýörgünli bolan nagyş tikinmaşynlarynyň dünýä belli markalarynyň birnäçäsiniň Türkmenistan distribýuterligini ýöretýäris.

Işimizde harytlarymyzyň hem-de berýän hyzmatymyzyň esasan ýokary hilliligine üns berýäris. Awto-ulag söwdasy pudagynda 20 ýyly aşgyn tejribämiz bar. Bu pudakda has hem öňe gidişlik we hyzmatlarymyzy giňeletmek üçin täze awto, motor firmalary bilen işleşmek biziň planlarmyzyň bir bölegidir.